آلبوم کاغذ دیواری Elite


این آلبوم در سبک مدرن توسط بازرگانی هیوا ارائه گردیده است.